ĐHCĐ bất thường Savico: Doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng cao

ĐHCĐ bất thường Savico: Doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng cao

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển đột phá giai đoạn 2021-2025 của cổ đông, Hội đồng quản trị, ngày 15 tháng 12 năm 2022, Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SAVICO) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua Tờ trình miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị theo nguyện vọng cá nhân và phân công của tổ chức.

Theo đó, Đại hội thống nhất việc miễn nhiệm đối với các thành viên Hội đồng quản trị, gồm:

- Ông Lê Tuấn

- Ông Nguyễn Hoàng Giang

- Ông Nguyễn Huy Tuấn

- Ông Trần Văn Hiếu

Đồng thời, nhằm tăng cường nguồn lực quản trị cũng như tổ chức thực hiện các mục tiêu chiến lược của công ty, Đại hội đồng cổ đông thống nhất bầu bổ sung 4 (bốn) thành viên Hội đồng quản trị, gồm các Ông/Bà:

- Bà Trần Thị Hồng Bích

- Ông Trần Đức Huy

- Ông Đỗ Quốc Tuyển

- Ông Hồ Việt Hà

Trong đó, hai thành viên là Ông Hồ Việt Hà và Ông Trần Đức Huy là thành viên HĐQT độc lập. Với cơ cấu như vậy, Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn vẫn giữ số lượng là 9 thành viên và ông Mai Việt Hà là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Năm 2022, nhờ thị trường kinh doanh ô tô tăng trưởng cùng chiến lược đột phá đã giúp Savico có những kết quả kinh doanh ấn tượng.

Cụ thể, sản lượng xe hệ thống Savico dự kiến bán ra trong năm 2022 đạt 42.572 xe, tăng 39% so với cùng kỳ. Doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 20.998 tỷ đồng, vượt 21% kế hoạch, tăng trưởng 48% so với năm 2021, nếu tính doanh thu hợp cộng của các công ty con, công ty liên kết dự kiến đạt khoảng 34.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự kiến đạt 633 tỷ đồng, vượt 147% kế hoạch, tăng trưởng 152% so với cùng kỳ.

Với những thành công đạt được trong năm 2022, Savico tiếp tục xây dựng những mục tiêu để có bước phát triển đột phá trong năm 2023 cũng như 5 năm tới, bằng kế hoạch hình thành hệ sinh thái ô tô toàn diện; tiếp tục mở rộng mạng lưới kinh doanh; đẩy mạnh đầu tư vào thị trường xe cũ, xe điện; giới thiệu các thương hiệu xe mới về Việt Nam; tập trung đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nòng cốt… qua đó giữ vững vị thế nhà phân phối và cung cấp dịch vụ ô tô số một tại thị trường Việt Nam.

Tin bài liên quan