ĐHCĐ HAGL Agrico (HNG) thông qua chủ trương đầu tư dự án 18.090 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico – mã HNG) vừa công bố nghị quyết đại hội cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, đã thông qua Dự án đầu tư sản xuất trồng trọt cây ăn trái kết hợp chăn nuôi bò quy mô lớn tại tỉnh Attapeu và tỉnh Sekong, Lào.
ĐHCĐ HAGL Agrico (HNG) thông qua chủ trương đầu tư dự án 18.090 tỷ đồng

Dự án do HNG làm nhà đầu tư thông qua công ty con là Công ty TNHH MTV Đầu tư và Sản xuất Kinh doanh Nông nghiệp Nam Lào .

Đáng chú ý, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Sản xuất Kinh doanh Nông nghiệp Nam Lào mới được thông qua thành lập vào cuối tháng 12/2023, theo chủ trương nhận sáp nhập Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp Hoàng Anh Attapeu và Công ty TNHH Công nghiệp và Nông nghiệp Cao su Hoàng Anh Quang Minh. Công ty TNHH MTV Đầu tư và Sản xuất Kinh doanh Nông nghiệp Nam Lào có vốn điều lệ là 8.300 tỷ kíp (tương đương 400 triệu USD).

Mục tiêu của dự án là trồng cây ăn trái (chuối, xoài, bưởi, sầu riêng), kết hợp chăn nuôi bò bán chăn thả, bò thịt vỗ béo; chế biến trái cây; sản xuất sợi; sản xuất phân hữu cơ vi sinh, thuốc bảo vệ thực vật sinh học.

Dự án có tổng diện tích đất là 27.384 ha với tổng vốn đầu tư 18.090 tỷ đồng, trong đó vốn tự có của HAGL Agrico là 9.650 tỷ đồng, vốn vay là 8.440 tỷ đồng.

HNG sẽ góp đủ vốn tự có thông qua hình thức góp vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Đầu tư và Sản xuất Kinh doanh Nông nghiệp Nam Lào. Còn nguồn vốn vay 8.440 tỷ đồng sẽ được huy động từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2024 đến năm 2028. Hiệu quả kinh tế của dự án sau khi hoàn tất giai đoạn đầu tư.

Trích Nghị quyết ĐHCĐ HAGL Agrico

Trích Nghị quyết ĐHCĐ HAGL Agrico

Theo biên bản kiểm phiếu biểu quyết cổ đông HAGL Agrico, tổng số cổ đông có quyền biểu quyết là 33.380 cổ đông, sở hữu tổng số hơn 1.108 triệu cổ phần. Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về là 25 phiếu chiếm 55,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết cũng là tỷ lệ phiếu tán thành thông qua chủ trương đầu tư và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện, triển khai.

Tin bài liên quan