Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS): Năm 2021, lợi nhuận giảm 4,5% về 677,94 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (mã chứng khoán PVS - sàn HNX) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2021.
Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS): Năm 2021, lợi nhuận giảm 4,5% về 677,94 tỷ đồng

Theo đó, trong quý IV/2021, PVS ghi nhận doanh thu đạt 4.569,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 102,45 tỷ đồng, lần lượt giảm 16,2% và tăng 36,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng thêm 346 tỷ đồng lên 254,4 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 30% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 37,2 tỷ đồng về 86,73; lãi công ty liên doanh, liên kết ghi nhận âm 92,21 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 66,19 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 57,3%, tương ứng giảm 259,51 tỷ đồng về 193,23 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm 428,98 tỷ đồng về 107,9 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh chính (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong quý IV/2021, công ty ghi nhận 15,77 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 592,29 tỷ đồng. Như vậy, công ty có lãi 102,45 tỷ đồng trong kỳ chủ yếu do việc ghi nhận doanh thu tài chính và lợi nhuận khác.

Lũy kế trong năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 14.220,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 677,94 tỷ đồng, lần lượt giảm 29,5% và 4,5% so với thực hiện trong năm 2020.

Năm 2021, Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu đạt 10.000 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 560 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính công ty hoàn thành 121,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong năm 2021, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính tiếp tục ghi nhận âm 212,9 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 679,6 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 1.269,7 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 487,5 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của PVS giảm 6% so với đầu năm về 24.693 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 8.424 tỷ đồng, chiếm 34,1% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 4.734,6 tỷ đồng, chiếm 19,2% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 4.619,8 tỷ đồng, chiếm 18,7% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 2.981,9 tỷ đồng, chiếm 12,1% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 8/2, cổ phiếu PVS giảm 200 đồng về 28.700 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan