Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS): Quý I/2021 lợi nhuận tăng 35,4% chủ yếu nhờ lãi từ công ty liên doanh, dòng tiền tiếp tục âm mạnh

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Mã chứng khoán: PVS - sàn HNX) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2021.
Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS): Quý I/2021 lợi nhuận tăng 35,4% chủ yếu nhờ lãi từ công ty liên doanh, dòng tiền tiếp tục âm mạnh

Theo đó, trong quý I/2021, PVS ghi nhận doanh thu đạt 2.613,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 163,7 tỷ đồng, lần lượt giảm 19,4% và tăng 35,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 5,9% lên 6,8%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 6,7% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 12,8 tỷ đồng về 178,7 tỷ đồng; lợi nhuận tài chính giảm 25,8% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 19,6 tỷ đồng về 56,5 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết tăng 390,9% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 124,7 tỷ đồng lên 156,6 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 54% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 66,9 tỷ đồng lên 190,8 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 64,3% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 16,6 tỷ đồng lên 42,4 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, lợi nhuận tăng trong kỳ chủ yếu là đến từ lãi công ty liên doanh, liên kết. Doanh nghiệp có thuyết minh lãi chủ yếu do lãi từ các công ty liên doanh hoạt động trong lĩnh vực cung cấp kho nổi chứa, xử lý và xuất dầu thô.

Được biết, trong năm 2021, doanh nghiệp dự kiến doanh thu là 10.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 560 tỷ đồng, lần lượt giảm 53,08% và 21,12% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, kết thúc 3 tháng đầu năm, PVS hoàn thành được 29,2% kế hoạch lợi nhuận.

Mặc dù lợi nhuận cải thiện nhưng dòng tiền của PVS tiếp tục âm. Cụ thể, trong quý I/2021 dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm 1.356,3 tỷ đồng, so với cùng kỳ âm 1.761 tỷ đồng. Được biết, trong năm 2020, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính của PVS cũng âm 679,6 tỷ đồng.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của PVS giảm 6,4% so với đầu năm về 24.600,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 7.393,9 tỷ đồng, chiếm 30,1% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 5.027,2 tỷ đồng, chiếm 20,4% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 4.937 tỷ đồng, chiếm 20,1% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 3.121,9 tỷ đồng, chiếm 12,7% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 4/5, cổ phiếu PVS giảm 400 đồng về 19.700 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan