Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS): Quý IV/2020 kinh doanh dưới giá vốn

Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS): Quý IV/2020 kinh doanh dưới giá vốn

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Mã chứng khoán PVS – sàn HNX) công bố báo cáo tài chính quý IV/2020.

Theo đó, trong quý IV/2020, PVS ghi nhận doanh thu đạt 5.107,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 99,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 58,6% và giảm 72,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lợi nhuận gộp ghi nhận lỗ tới 157,9 tỷ đồng, như vậy doanh nghiệp đang kinh doanh dưới giá vốn trong kỳ.

Trong kỳ, doanh nghiệp thoát lỗ do chủ yếu ghi nhận doanh thu tài chính tăng 45,3% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 38,3 tỷ đồng lên 122,9 tỷ đồng, doanh thu khác tăng 37,9% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 148,4 tỷ đồng lên 539.9 tỷ đồng.

Luỹ kế năm 2020, PVS ghi nhận doanh thu đạt 19.832,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 734,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 18,1% và giảm 26,2%. Như vậy, năm 2020 hoàn thành 114,8% kế hoạch lợi nhuận.

Trong năm, PVS có ghi nhận đột biến lãi chênh lệch tỷ giá tăng 182,5% lên 137 tỷ đồng, thu nhập khác từ hoàn nhập dự phòng bảo hành các dự án tăng 87,8% lên 693,6 tỷ đồng, nhờ hai hoạt động đột biến này giúp lợi nhuận chỉ còn giảm 26,2%.

Được biết, trong năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế là 640 tỷ đồng.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh suy giảm, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp trong năm 2020 âm tới 755,1 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 1.925,4 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của PVS tăng 0,3% lên 26.370,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 8.523 tỷ đồng, chiếm 32,3% tổng tài sản; khoản phải thu ngắn hạn đạt 5.661,1 tỷ đồng, chiếm 21,5% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 4.964,8 tỷ đồng, chiếm 18,8% tổng tài sản, tài sản cố định đạt 3.135,2 tỷ đồng, chiếm 11,9% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/1, cổ phiếu PVS tăng 1.300 đồng lên 16.600 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan