Ảnh Internet

Ảnh Internet

Dịch vụ sân bay ASG muốn sở hữu chi phối CIAS

(ĐTCK) Công ty cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (CIA) vừa gửi thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Công ty cổ phần Dịch vụ Sân Bay (ASG) được nâng tỷ lệ sở hữu tại CIA lên 51% vốn điều lệ mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Số lượng cổ phiếu ASG dự kiến mua tối đa là 2,46 triệu cổ phiếu CIA, tương đương 25,6% vốn điều lệ CIA. Sau giao dịch, ASG sẽ nắm gần 4,9 triệu cổ phiếu, ứng tỷ lệ sở hữu 51% và trở thành công ty mẹ của CIAS. Ngày chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản dự kiến vào 28/5/2018.

Quý I/2018, CIA đạt doanh thu 119 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu mảng bán hàng miễn thuế chiếm tỷ trọng 50%, kế đến là mảng phục vụ ăn uống chiếm trên 32%; lãi sau thuế đạt 20 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2017.

Tin bài liên quan