Thị xã Buôn Hồ.

Thị xã Buôn Hồ.

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch tuyến Quốc lộ 29 kéo dài

Thủ tướng yêu cầu việc quy hoạch không làm ảnh hưởng đến đất lúa, đất lâm nghiệp chiếm dụng, rừng tự nhiên, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, các khu sinh thái tự nhiên... đang được bảo vệ.

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc bổ sung Quốc lộ 29 kéo dài từ thị xã Buôn Hồ đến cửa khẩu Đắk Ruê, tỉnh Đắk Lắk vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh cục bộ quy hoạch tuyến đường Quốc lộ 29 kéo dài từ thị xã Buôn Hồ đến cửa khẩu Đắk Ruê, tỉnh Đắk Lắk.

Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức quản lý quy hoạch và thực hiện đầu tư theo đúng quy định của pháp luật; trong đó, thực hiện đúng nhiệm vụ đầu tư theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; đồng thời, không làm ảnh hưởng đến đất lúa, đất lâm nghiệp chiếm dụng, rừng tự nhiên, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, các khu sinh thái tự nhiên... đang được bảo vệ.

Tin bài liên quan