Điều chỉnh tổng mức đầu tư, gia hạn tiến độ thi công cầu Rạch Miễu 2

0:00 / 0:00
0:00
Dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và Bến Tre sẽ phải gia hạn tiến độ thi công, đồng thời điều chỉnh tổng mức đầu tư lên 6.810,11 tỷ đồng.
Công trường thi công gói XL-04 cầu Rạch Miễu 2. (Ảnh: báo Đồng Khởi).

Công trường thi công gói XL-04 cầu Rạch Miễu 2. (Ảnh: báo Đồng Khởi).

Bộ GTVT vừa có tờ trình 5390/TTr – BGTVT đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của Dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre.

Có 2 thay đổi quan trọng vừa được Bộ GTVT đề nghị điều chỉnh so với Quyết định số 1741/QĐ-TTg ngày 5/11/2020 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án.

Theo đó, tổng mức đầu tư mới của Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre được Bộ GTVT đề xuất là 6.810,11 tỷ đồng, sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, trong đó vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 là 5.591,98 tỷ đồng; vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030: 1.218,13 tỷ đồng.

Nếu được phê duyệt, tổng mức đầu tư của Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre sau điều chỉnh sẽ tăng 1.634,66 tỷ đồng so với sơ bộ tổng mức đầu tư đã được phê duyệt tại Quyết định số 1741/QĐ-TTg.

Hai là, Bộ GTVT kiến nghị điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Dự kiến từ năm 2021 đến năm 2026 thay vì năm 2025 như kế hoạch ban đầu.

Các nội dung khác sẽ gữ nguyên theo Quyết định số 1741/QĐ-TTg, riêng tổng chiều dài tuyến cập nhật theo kết quả thiết kế chi tiết khoảng 17,6 km.

Theo Bộ GTVT, thực hiện chủ trương đầu tư dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ GTVT đã hoàn thành các thủ tục liên quan của dự án như trình phê duyệt khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường làm cơ sở để tổng hợp, phê duyệt dự án đầu tư với tổng mức đầu tư là 5.175,45 tỷ đồng.

Dự án khởi công từ ngày 29/3/2022, khối lượng thực hiện của 6/6 gói thầu xây lắp (299,136/ 3.302,88 tỷ đồng), đạt 9,1% giá trị hợp đồng đã ký.

Công tác giải phóng mặt bằng được tách thành tiểu dự án riêng và giao cho các địa phương triển khai thực hiện, trong đó tỉnh Tiền Giang đã bàn giao được 3,68/7,95km (khoảng 46,3%); tỉnh Bến Tre đã bàn giao được 7,98/9,65km (đạt 83%).

Thời gian qua, Bộ GTVT đã áp dụng nhiều giải pháp, phối hợp chặt chẽ với các địa phương để thúc đẩy tiến độ bàn giao mặt bằng nhưng dự án vẫn bị ảnh hưởng lớn đến tiến độ triển khai tại hiện trường.

Đến nay, các tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã thực hiện xong công tác kiểm đếm, phê duyệt đơn giá bồi thường và áp giá; kết quả thực hiện cho thấy kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có biến động lớn làm tăng khoảng 1.964,37 tỷ đồng dẫn đến vượt tổng mức đầu tư được duyệt của dự án.

Việc tăng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có nguyên nhân chủ yếu là biến động về đơn giá bồi thường tại thời điểm thu hồi đất so với dự kiến, đây là nguyên nhân khách quan, ngoài dự kiến nên theo quy định tại khoản 1 Điều 61 Luật Xây dựng sẽ được phép điều chỉnh dự án đầu tư.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 43 Luật Đầu tư công năm 2019, Dự án có điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư nên phải thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh dự án đầu tư.

Ngoài ra, Dự án chịu tác động lớn từ tiến độ bàn giao mặt bằng phục vụ thi công, dự kiến đến quý IV/2023 mới có thể thi công trên toàn tuyến phía Tiền Giang, đây cũng là đoạn tuyến có yêu cầu xử lý đất yếu với thời gian gia tải lên đến 15 tháng.

Đồng thời, gói thầu XL-02 thi công xây dựng cầu dây văng có thời gian thực hiện hợp đồng 34 tháng, dự kiến hoàn thành trong quý I/2026.

“Do vậy, cần thiết xem xét điều chỉnh thời gian thực hiện dự án để đảm bảo phù hợp thực tế triển khai thi công nhằm bảo đảm thời gian thực hiện của các hạng mục chính của Dự án và chất lượng công trình”, Tờ trình của Bộ GTVT nêu rõ.

Tin bài liên quan