Điều động, bổ nhiệm nhân sự 3 tỉnh

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 3 tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Thái Bình, Đồng Tháp, Bến Tre vừa trao các quyết định về công tác cán bộ.

Ngày 22/10, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Đặng Trọng Thăng đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm đồng chí Trần Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình.

Chiều 22/10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bến Tre Trương Duy Hải đã trao quyết định của UBND tỉnh điều động, bổ nhiệm đồng chí Cao Minh Đức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre, kể từ ngày 1/11/2018.

Đồng thời trao quyết định của UBND tỉnh bổ nhiệm lại đồng chí Trần Thị Kiều Tôn, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre. 

Chiều 22/10, đồng chí Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã trao quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm đồng chí Huỳnh Văn Nguyên, Trưởng phòng Phòng Kinh tế ngành thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, kể từ ngày 1/11/2018.

Tin bài liên quan