Doanh thu FPT Retail (FRT): Quý II/2021 doanh thu tăng 36% nhờ nhu cầu tiêu thụ tăng cao

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail, mã chứng khoán FRT - sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý II/2021.
Doanh thu FPT Retail (FRT): Quý II/2021 doanh thu tăng 36% nhờ nhu cầu tiêu thụ tăng cao

Theo đó, trong quý II/2021, FPT Retail ghi nhận doanh thu tăng 36% so với cùng kỳ lên 4.359,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 253,1% lên 30,2 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 30,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 141,9 tỷ đồng lên 604,9 tỷ đồng; lợi nhuận tài chính tăng thêm 40,54 tỷ đồng lên 14,5 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 28,9% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 104,8 tỷ đồng lên 467,7 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 20,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 20 tỷ đồng lên 116,7 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, mặc dù các chi phí bán hàng và quản lý tăng lên nhưng nhờ vào lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh cốt lõi tăng mạnh đã giúp doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận tăng 253,1% so với cùng kỳ.

Doanh nghiệp thuyết minh nguyên nhân lợi nhuận tăng trong kỳ do trong quý II/2020 kết quả kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nặng nề hơn năm nay. Trong quý II/2021, tận dụng lợi thế của chuỗi bán lẻ Laptop số 1 thị trường, lợi thế bán hàng Apple, doanh thu 2 mảng này tăng đáng kể, tăng trưởng lần lượt là 31% đối với mảng Laptop và 50% đối với bán hàng của Apple, giúp doanh nghiệp ghi nhận doanh thu trong kỳ khả quan. Bên cạnh đó, lợi nhuận tài chính quý II/2021 tăng so với cùng kỳ nhờ quản trị tốt dòng tiền hoạt động kinh doanh trong kỳ.

Ngoài ra, doanh nghiệp cho biết thêm, công ty con là CTCP Dược phẩm FPT Long Châu cũng đóng góp đáng kể vào tăng trưởng doanh thu. Chuỗi Long Châu đã ghi nhận thêm doanh thu hơn 500 tỷ đồng so với cùng kỳ do nhu cầu tiêu dùng thuốc, các sản phẩm y tế tăng cao trong mùa dịch và mở thêm 133 cửa hàng mới so với thời điểm cuối tháng 6/2020.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, FPT Retail ghi nhận doanh thu đạt 9.024,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 61,2 tỷ đồng, lần lượt tăng 23,7% và 285,4% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Được biết, trong năm 2021, FPT Retail đặt kế hoạch với doanh thu là 16.400 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 120 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 76,16 tỷ đồng, FPT Retail đã hoàn thành tới 63,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/6/2021, quy mô tài sản của FPT Retail đã tăng 43,2% so với đầu năm lên 7.714,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 2.482,8 tỷ đồng, chiếm 32,2% tổng tài sản; tồn kho đạt 2.468,9 tỷ đồng, chiếm 32% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.153,6 tỷ đồng, chiếm 27,9% tổng tài sản.

Đáng chú ý trong kỳ, khoản mục tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đã tăng 66,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 993,1 tỷ đồng lên 2.482,8 tỷ đồng. Doanh nghiệp có thuyết minh chủ yếu là 1.873,6 tỷ đồng khoản mục đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Ngoài ra, kết thúc 30/6/2021, chuỗi FPT Shop đạt 625 cửa hàng, mở thêm 30 cửa hàng so với đầu năm. Chuỗi Long Châu mở mới thêm 68 cửa hàng nâng tổng số cửa hàng kinh doanh là 268 cửa hàng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/7, cổ phiếu FRT đóng cửa giá tham chiếu 37.450 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan