Doanh thu tài chính cao đột biến giúp lãi ròng của Masan MEATLife (MML) tăng mạnh

0:00 / 0:00
0:00
Masan MEATLife (UPCoM: MML) ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính năm ngoái tăng 1.290% lên hơn 1.400 tỷ đồng và lãi ròng đạt hơn 1.250 tỷ đồng, tăng 155% so với năm liền kề trước đó.
Doanh thu tài chính cao đột biến giúp lãi ròng của Masan MEATLife (MML) tăng mạnh

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán, Công ty cổ phần Masan MEATLife ghi nhận doanh thu thuần tăng 17% nhờ đà tăng doanh thu ngành hàng thịt.

Trong khi đó, lợi nhuận gộp của công ty giảm 15% so với năm 2020 do lỗ gộp từ Công ty cổ phần 3F Việt Nam và lợi nhuận gộp mảng thức ăn chăn nuôi giảm.

Kéo theo đó, biên lợi nhuận năm ngoái của Masan MEATLife giảm gần 5% so với năm 2020, chỉ còn 12%.

Kết quả kinh doanh hợp nhất của Masan MEATLife trong năm 2020 và 2021.

Kết quả kinh doanh hợp nhất của Masan MEATLife trong năm 2020 và 2021.

Một trong những con số nổi bật nhất trong Báo cáo tài chính năm vừa qua của công ty này chính là doanh thu hoạt động tài chính khi đạt hơn 1.411 tỷ đồng, tương ứng tăng 1290% so với với cùng kỳ năm 2020.

Mức tăng vừa nêu do Masan MEATLife ghi nhận khoản lãi hơn 1.340 tỷ đồng từ việc ngừng hợp nhất của các công ty con sau giao dịch hoán đổi cổ phần Công ty cổ phần MNS Feed bằng trái phiếu (đã phát hành).

Tại thời điểm 31/12/2021, tổng tài tài sản của Masan MEATLife giảm gần 34% so với hồi đầu năm và nợ phải trả giảm gần 36%.

Tài sản dài hạn chiếm 63% tổng tài sản hơn 11.800 tỷ đồng của công ty này bao gồm tài sản cố định giảm khoảng một nửa so với hồi đầu năm ngoái, chỉ còn 4.200 tỷ đồng.

Về khoản nợ phải trả hơn 6.110 tỷ đồng, Masan MEATLife ghi nhận khoản vay, trái phiếu phát hành và nợ thuê tài chính hơn 4.900 tỷ đồng (trong đó, hơn 65% là vay, trái phiếu phát hành và nợ thuê tài chính dài hạn).

Vốn chủ sở hữu đến cuối kỳ của công ty này giảm 32% so với hồi đầu năm ngoái, chỉ còn khoảng 5.750 tỷ đồng.

Giao dịch chuyển nhượng chủ yếu trong năm 2021 của Masan MEATLife.

Giao dịch chuyển nhượng chủ yếu trong năm 2021 của Masan MEATLife.

Đến cuối năm ngoái, Masan MEATLife chỉ còn 8 công ty con (giảm 12 công ty so với đầu năm) và 1 công ty liên kết sở hữu gián tiếp (giảm 2 công ty).

Sau khi hoàn thành việc hoán đổi cổ phần MNS Feed vào đầu tháng 12/2021, MNS Feed và các công ty con, công ty liên kết của MNS Feed không còn là công ty con và công ty liên kết của Masan MEATLife.

Ngoài ra, cuối tháng 11/2021, Masan MEATLife đã ký thoả thuận chuyển nhượng cổ phần với Công ty cổ phần Dinh dưỡng nông nghiệp Quốc tế (ANCO), một công ty con của MNS Feed để mua lại toàn bộ cổ phiếu của Công ty cổ phần Việt Nam kỹ nghệ súc sản (Vissan, UPCoM: VSN).

Sau đó, Masan MEATLife đã mua lại toàn bộ hơn 20,1 triệu cổ phiếu MSN từ ANCO vào ngày 5/12/2021.

Như quy định trong thoả thuận chuyển nhượng, giá giao dịch được xác định theo giá cổ phiếu MSN trên UPCoM vào ngày thực hiện giao dịch và Vissan trở thành công ty liên kết thuộc sở hữu trực tiếp của Masan MEATLife.

Tin bài liên quan