Doanh thu tài chính tăng đột biến, MHC báo lãi 6 tháng đạt 124,8 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần MHC (mã chứng khoán MHC - sàn HOSE) mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II và lũy kế 6 tháng đầu năm 2021.
Doanh thu tài chính tăng đột biến, MHC báo lãi 6 tháng đạt 124,8 tỷ đồng

Cụ thể, trong quý II, doanh thu thuần của doanh nghiệp tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái lên 7,1 tỷ đồng. Nhờ giá vốn hàng bán giảm 23% nên lợi nhuận gộp tăng mạnh từ 77,3 triệu đồng lên 2,5 tỷ đồng, gấp 33 lần.

Kỳ này, doanh thu hoạt động tài chính tăng đột biến lên 126,5 tỷ đồng, gấp 27,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái do phát sinh từ hoạt động đầu tư tài chính, kinh doanh chứng khoán.

Đồng thời, chi phí tài chính MHC cũng tăng mạnh lên 100,6 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 7% lên 3,2 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận sau thuế giảm 55% xuống còn 21,8 tỷ đồng, riêng lợi nhuận do Công ty mẹ mang về là 21,5 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Công ty đạt 10,9 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ. Nhờ giá vốn giảm mạnh hơn giúp biên lãi gộp tăng mạnh từ 2% lên 22%. Mặt khác, doanh thu tài chính tăng mạnh nên lợi nhuận trước thuế đạt 154,3 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 124,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 78,1 tỷ đồng.

Năm nay, Công ty đã thông qua kế hoạch dự kiến đạt 500 tỷ đồng doanh thu và 100 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp logistics này mới đạt 2% chỉ tiêu doanh thu nhưng đã vượt 54,3% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại thời điểm 30/06/2021, tổng tài sản của MHC ghi nhận hơn 1.085 tỷ đồng, tăng 25% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn gần 696 tỷ đồng, tăng 63%; các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 69% xuống 124 tỷ đồng do giảm chứng khoán kinh doanh. Ngoài ra, tổng nợ phải trả còn hơn 440 tỷ đồng, giảm 26%.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 6/8, cổ phiếu MHC tăng kịch trần 6,8% lên 10.200 đồng/CP, khối lượng giao dịch đạt hơn 2,18 triệu đơn vị.

Tin bài liên quan