Đôn đốc gỡ vướng mắc cho giải ngân vốn đầu tư công

0:00 / 0:00
0:00
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ ngành, địa phương báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhất là các dự án sử dụng vốn ODA, để tìm cách gỡ vướng.
Đôn đốc gỡ vướng mắc cho giải ngân vốn đầu tư công

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản gửi các bộ ngành, địa phương về việc báo cáo phục vụ Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 theo Quyết định số 1962/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các lãnh đạo các bộ ngành, địa phương phối hợp, chỉ đạo đơn vị trực thuộc triển khai báo cáo tình hình phân bổ, giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021, kết quả thực hiện và giải ngân đến ngày 20/11/2021 và ước giải ngân cả năm 2021.

Bên cạnh đó, báo cáo kết quả triển khai các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án đầu tư công năm 2021, nhất là các dự án sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi quản lý.

Theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ ngành, địa phương phải phân tích, xác định rõ nguyên nhân khách quan (quy định của pháp luật về đầu tư công không thống nhất…); chủ quan (lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, công tác chuẩn bị đầu tư…); làm rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, đơn vị sử dụng vốn, đề xuất giải pháp, hướng xử lý. Đồng thời, đề xuất các giải pháp đột phá để thúc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm hiệu quả, tránh lãng phí.

Cùng với đó, các bộ ngành, địa phương cũng phải lập danh mục các dự án đầu tư công đang triển khai trong năm 2021 và các dự án dự kiến triển khai trong năm 2022 có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển ngành, địa phương; các khó khăn, vướng mắc, cần được ưu tiên tháo gỡ, kiến nghị giải pháp xử lý...

Các nội dung báo cáo nêu trên là cơ sở để Tổ công tác xem xét, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khuyến nghị các giải pháp khắc phục nhằm giải ngân tối đa vốn đầu tư công năm 2021.

Trước đó, ngày 22/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã quyết định thành lập 6 tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 tại các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân đến ngày 31/10/2021 dưới 60% kế hoạch được giao.

Trong đó, các đoàn công tác số 1, số 2, số 3 và số 4 do Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh và các Phó thủ tướng Lê Minh Khái, Lê Văn Thành, Vũ Đức Đam làm Tổ trưởng.

Tổ công tác số 5 do Bộ trưởng Bộ Tài chính làm Tổ trưởng. Tổ công tác số 6 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng làm Tổ trưởng. Tổ công tác số 6 sẽ đi kiểm tra các địa phương: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Định, Đà Nẵng, Quảng Nam.

Các Tổ công tác sẽ đi kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện các dự án đầu tư công từ ngày 22/11/2021 đến hết ngày 10/12/2021.

Tin bài liên quan