Đông Hải Bến Tre (DHC): Quý IV/2021, giá nguyên liệu tăng cao dẫn tới lợi nhuận giảm 40% về 92,6 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Đông Hải Bến Tre (mã chứng khoán DHC - sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2021.
Đông Hải Bến Tre (DHC): Quý IV/2021, giá nguyên liệu tăng cao dẫn tới lợi nhuận giảm 40% về 92,6 tỷ đồng

Theo đó, trong quý IV/2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.118,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 92,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 29,2% và giảm 40% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 21,2% về chỉ còn 11,6%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 29,2% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 53,73 tỷ đồng về 130.25 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 64,9%, tương ứng tăng thêm 15,13 tỷ đồng lên 38,45 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm 0,46 tỷ đồng về 1,72 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, lợi nhuận giảm 40% trong kỳ chủ yếu do lợi nhuận gộp giảm mạnh và chi phí bán hàng tăng cao.

Công ty cho biết, trong kỳ sản lượng sản xuất và bán ra tăng. Tuy nhiên, giá giấy nguyên liệu và các chi phí đầu vào tăng mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh dẫn tới giá vốn tăng cao.

Lũy kế trong năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 4.164,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 481,34 tỷ đồng, lần lượt tăng 44,2% và 22,8% so với thực hiện trong năm 2020.

Trong năm 2021, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu là 3.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 450 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính công ty hoàn thành 107% kế hoạch lợi nhuận.

Xét về dòng tiền, trong năm 2021, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính ghi nhận dương 154,3 tỷ đồng, thấp hơn so với cùng kỳ 453,2 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 85,76 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 172,4 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của công ty tăng 5,1% so với đầu năm lên 2.401,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 1.051,4 tỷ đồng, chiếm 43,8% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 666,6 tỷ đồng, chiếm 27,8% tổng tài sản; tồn kho đạt 319,9 tỷ đồng, chiếm 13,3% tổng tài sản.

Phải thu khách hàng của DHC tính tới 31/12/2021.

Phải thu khách hàng của DHC tính tới 31/12/2021.

Trong năm, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 18,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 102,8 tỷ đồng lên 666,6 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/1, cổ phiếu DHC tăng 1.800 đồng lên 78.000 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan