DTA: Ngày GDKHQ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Đệ Tam (Mã chứng khoán: DTA - HOSE)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/07/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/07/2024

Lý do mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng tháng 07- tháng 08 năm 2024

Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản gửi về trụ sở Công ty Cổ phần Đệ Tam, địa chỉ số 2/6-2/8 Đường Núi Thành, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. HCM.

Nội dung lấy ý kiến: Điều chỉnh nội dung liên quan đến việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 06/4/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024.