DTL trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu

(ĐTCK) CTCP Đại Thiên Lộc (DTL - sàn HOSE) thông báo trả cổ tức năm 2012.
DTL trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu

Cụ thể, DTL thực hiện trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 26/02/2014, ngày đăng ký cuối cùng 28/02/2014.

Ngoài ra, DTL còn phát hành 7.036.237 cổ phiếu để chào bán cho cổ đông có tên trong danh sách trên theo tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu 10:1,5. Giá phát hành 10.000 đồng/ cổ phiếu.

Đồng thời, danh sách cổ đông được chốt ở trên cũng được DTL sử dụng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014. 

Giá cổ phiếu DTL sáng nay 07/02 ở mức 11.200 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan