Dược phẩm Imexpharm (IMP): Lãi sau thuế quý III/2021 giảm 38,5% xuống 31,3 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Dược phẩm Imexpharm (mã chứng khoán IMP - sàn HOSE) mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III và lũy kế 9 tháng năm 2021.
Dược phẩm Imexpharm (IMP): Lãi sau thuế quý III/2021 giảm 38,5% xuống 31,3 tỷ đồng

Trong quý III/2021, doanh thu thuần của Công ty giảm 12% so với cùng kỳ xuống 256 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán cũng giảm 5% xuống 167 tỷ đồng dẫn tới lợi nhuận gộp của IMP giảm 21,9% xuống 89,2 tỷ đồng.

Kỳ này, doanh thu tài chính Công ty giảm 10,7% xuống 5,4 tỷ đồng; chi phí bán hàng cũng giảm 17,2% xuống gần 37 tỷ đồng trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 12,7% lên 15,9 tỷ đồng.

Theo IMP, trong kỳ do ảnh hưởng của dịch bệnh dẫn đến doanh thu giảm, hoạt động ngưng trệ trong khi chi phí tăng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của IMP giảm 38,5% về mức 31,3 tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng năm 2021, doanh thu thuần của Imexpharm giảm nhẹ xuống 870 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 122,5 tỷ đồng, giảm gần 14% so với 9 tháng năm 2020.

Năm nay. Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu đạt 1.530 tỷ đồng và chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 290 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, Công ty đã hoàn thành lần lượt 57% và 42% kế hoạch năm.

Tại thời điểm ngày 30/9, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 2.152,6 tỷ đồng, tăng 2,7% so với hồi đầu năm. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 193,8% lên 185,1 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng 11,3% lên 471,3 tỷ đồng. Nợ phải trả cũng tăng 16% lên 424,8 tỷ đồng; vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 7,7% lên 140,6 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 19/10, cổ phiếu IMP nhích nhẹ lên 75.000 đồng/CP.

Tin bài liên quan