DXP: Ngày GDKHQ chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền (5%)

0:00 / 0:00
0:00
CTCP Cảng Đoạn Xá (DXP – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/6/2024.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/06/2024

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

- Ngày thanh toán: 05/07/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá – địa chỉ: Số 15 đường Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 05/07/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu.