EIC: Ngày GDKHQ chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền (10%)

0:00 / 0:00
0:00
CTCP EVN quốc tế (EIC – UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/06/2024.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/06/2024.

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

- Ngày thanh toán: 30/08/2024.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính – Kế toán, Công ty cổ phần EVN Quốc tế, Lô 91 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 30/08/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.