FOX: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền (10%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Viễn thông FPT (FOX - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/11/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2022

- Lý do mục đích: Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2022 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 30/12/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Công ty chuyển khoản vào tài khoản của cổ đông từ ngày 30/12/2022.