Gas Shipping (GSP) lãi sau thuế 56 tỷ đồng, vượt 7,7% kế hoạch năm

Gas Shipping (GSP) lãi sau thuế 56 tỷ đồng, vượt 7,7% kế hoạch năm

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Vận tải Sản Phẩm Khí Quốc tế (Gas Shipping, mã chứng khoán GSP - sàn HOSE) đã công bố báo cáo tài chính quý IV và lũy kế năm 2021.

Trong quý IV/2021, doanh thu thuần của GSP tăng 8% so với quý IV/2020, đạt 414,9 tỷ đồng. Giá vốn cũng tăng 12%, chiếm gần 96% doanh thu nên lợi nhuận gộp giảm 40%, xuống còn 18,3 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ 8% xuống còn 4%.

Kỳ này doanh thu tài chính giảm 29%, song chi phí tài chính lại tăng vọt 326%. Ngoài ra, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm lần lượt 77% và 30%. Kết quả, Công ty lãi sau thuế 6,7 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ năm 2020.

Công ty cho biết, trong các tháng đầu năm 2021, Việt Nam thực hiện giãn cách nghiêm ngặt để phòng chống dịch bệnh Covid-19 nên việc sửa chữa định kỳ 4/7 tàu của Công ty phải thực hiện trong quý IV/2021 khiến lợi nhuận giảm.

Lũy kế cả năm 2021, GSP thu về 1.631,6 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 5% so với năm 2020. Lãi ròng đạt 56 tỷ đồng, giảm 7%.

Năm 2021, ĐHĐCĐ của GSP đã thông qua kế hoạch đem về 1.300 tỷ đồng doanh thu và 52 tỷ đồng lãi sau thuế. Với kết quả đạt được, GSP đã vượt 25,5% chỉ tiêu doanh thu và 7,7% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tại thời điểm ngày 31/12/2021, tổng tài sản doanh nghiệp đạt hơn 1.306 tỷ đồng, tăng 49% so với hồi đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh 107,6%, lên 191 tỷ đồng; ngược lại, đầu tư tài chính ngắn hạn lại giảm 14%, xuống còn 153 tỷ đồng.

Nợ phải trả cũng tăng 56%, lên gần 649 tỷ đồng; riêng vay nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn còn 89,5 tỷ đồng và 309,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn 58,8 tỷ đồng. EPS đạt 1.547 đồng.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/1, cổ phiếu GSP tăng 0,38% lên 13.335 đồng/CP.

Tin bài liên quan