GDT: Ngày GDKHQ trả cổ tức đợt cuối năm 2021 bằng cổ phiếu

Công ty cổ phần chế biến Gỗ Đức Thành (GDT - HoSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/01/2023

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/01/2023

- Lý do mục đích: Trả cổ tức bằng cổ phiếu đợt cuối năm 2021

- Tỷ lệ thực hiện: 10% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông A sở hữu 206 cổ phần, số lượng cổ phần ông A nhận được là: (206/100) x 10 = 20,6 cổ phần. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được 20 cổ phiếu. Phần dư 0,6 cổ phiếu sẽ hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu vào các ngày làm việc trong tuần, khi đến thực hiện phải xuất trình chứng minh nhân dân và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, tại trụ sở chính: Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành - Địa chỉ: 221/4 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.HCM. - Điện thoại: (028) 3589 4287 Fax: (028) 3589 4288.