GDT: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần chế biến Gỗ Đức Thành

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần chế biến Gỗ Đức Thành

Mã chứng khoán: GDT

Mã ISIN: VN000000GDT5

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/11/2021

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/11/2021

Lý do mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 29/11/2021

- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành, 21/6D Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.

- Nội dung chi tiết:

- Thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Bổ sung danh sách nhà đầu tư chiến lược (nhà cung cấp và các nơi có quan hệ mật thiết với Đức Thành) và số lượng cổ phiếu cụ thể trong phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

VNIndex

1,258.85

2.1 (0.17%)

 
VNIndex 1,258.85 2.1 0.17%
HNX 301.41 0.0 0.0%
UPCOM 92.86 0.54 0.58%
11/08/2022
12/08/2022
15/08/2022
18/08/2022
23/08/2022
24/08/2022
26/08/2022
31/08/2022
05/09/2022
06/09/2022
07/09/2022
09/09/2022
19/09/2022
20/09/2022
26/09/2022