GDW: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền (14%)

0:00 / 0:00
0:00
CTCP Cấp nước Gia Định (Mã chứng khoán: GDW - HNX)

Mã ISIN:

VN000000GDW9

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/07/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/07/2024

Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)

- Thời gian thực hiện: 01/08/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Cấp Nước Gia Định. Địa chỉ: 2Bis Nơ Trang Long, P.14, Quận Bình Thạnh, TP. HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 01/08/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân.