Gelex Electric: Trước thời điểm niêm yết, lợi nhuận quý IV/2021 giảm 32,5% về 177,09 tỷ đồng

Gelex Electric: Trước thời điểm niêm yết, lợi nhuận quý IV/2021 giảm 32,5% về 177,09 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Thiết bị Điện Gelex (Gelex Electric) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2021.

Theo đó, trong quý IV/2021, Gelex Electric ghi nhận doanh thu đạt 5.431,98 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 177,09 tỷ đồng, lần lượt giảm 14,3% và 32,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp duy trì ở mức 10,7%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 14,3% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 96,63 tỷ đồng về 578,93 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 47,2%, tương ứng tăng thêm 76,6 tỷ đồng lên 238,7 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 16,5%, tương ứng giảm 43,03 tỷ đồng về 218 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, lợi nhuận trong quý IV/2021 giảm chủ yếu do lợi nhuận gộp giảm, chi phí tài chính tăng cao.

Cơ cấu doanh thu của Gelex Electric trong năm 2021.

Cơ cấu doanh thu của Gelex Electric trong năm 2021.

Điểm đáng lưu ý, trong quý IV/2021 và năm 2021, lần đầu tiên công ty ghi nhận thêm doanh thu xây lắp 187,8 tỷ đồng và doanh thu bán điện là 127,5 tỷ đồng. Nhiều khả năng do công ty vừa nhận chuyển nhượng CTCP Năng lượng Gelex Quảng Trị, công ty TNHH Phát điện Gelex.

Được biết, đầu năm 2021, Công ty có 5 công ty con gồm: CTCP Dây cáp Điện Việt Nam (Cadivi), CTCP Chế tạo Điện cơ Hà Nội (HEM), CTCP Thiết bị điện (Thibidi), CTCP Thiết bị Đo điện EMIC (Emic) và Công ty Dây đồng Việt Nam CFT (CFT). Tuy nhiên, cuối năm 2021, Công ty có thêm 2 công ty con mới là CTCP Năng lượng Gelex Quảng Trị và Công ty TNHH Phát điện Gelex.

Luỹ kế trong năm 2021, Gelex Electric ghi nhận doanh thu đạt 18.714,96 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 641,22 tỷ đồng, lần lượt tăng 16,4% và giảm 2,2% so với thực hiện trong năm 2020.

Tính tới kết thúc năm 2021, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ ghi nhận 553,22 tỷ đồng, tương ứng EPS khoảng 2.120 đồng/cổ phiếu.

Xét về dòng tiền, trong năm 2021, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính của Gelex Electric ghi nhận âm 1.229,4 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 1.347,5 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 1.810,5 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 3.647,7 tỷ đồng, chủ yếu phát hành thêm cổ phiếu và tăng vay nợ.

Như vậy, trong năm công ty đã phải huy động dòng vốn bên ngoài để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh và thực hiện mở rộng kinh doanh.

Gelex Electric đẩy mạnh vay nợ trong năm 2021

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của Gelex Electric tăng 60,5% so với đầu năm lên 23.114,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 6.785,2 tỷ đồng, chiếm 29,4% tổng tài sản; tồn kho đạt 6.780,4 tỷ đồng, chiếm 29,3% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.532,5 tỷ đồng, chiếm 15,3% tổng tài sản.

Trong năm, đáng chú ý tài sản cố định tăng 339,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 5.240,7 tỷ đồng lên 6.785,2 tỷ đồng; tồn kho tăng 123,1%, tương ứng tăng thêm 3.741 tỷ đồng lên 6.780,4 tỷ đồng.

Điểm đáng lưu ý, trong năm 2021, Công ty đã nhận chuyển nhượng cổ phần CTCP Năng lượng Gelex Quảng Trị từ công ty mẹ để nâng sở hữu lên 100%. Trong đó, CTCP Năng lượng Gelex Quảng Trị đang là chủ đầu tư của nhà máy điện gió Gelex 1,2,3 với tổng công suất lắp đặt 90 MW, những nhà máy này được đấu nối, hoà lưới điện quốc gia và phát điện thương mại từ tháng 10/2021. Nhiều khả năng tài sản cố định tăng đột biến đến từ việc chuyển từ khoản mục xây dựng dở dang dài hạn dự án nhà máy điện gió Gelex 1,2,3 sang tài sản cố định từ công ty mới hợp nhất.

Ngoài ra, trong năm tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Gelex Electric tăng 103,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 5.834,5 tỷ đồng lên 11.483,6 tỷ đồng và chiếm 49,7% tổng nguồn vốn. Được biết, tỷ lệ nợ vay trên nguồn vốn đầu năm chỉ là 39,2%.

Được biết, theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đầu tư Chứng khoán, trong tháng 8/2021, Gelex Electric đã thực hiện phát hành cổ phiếu ra bên ngoài với kế hoạch niêm yết trong quý IV/2021.

Đại diện Gelex Electric cho biết, ban đầu công ty dự kiến hoàn tất thủ tục đại chúng và niêm yết trên UPCoM vào quý IV/2021. Trước đó, ngày 31/8/2021, công ty hoàn tất đợt chào bán cổ phần cho cổ đông và sau đó tới cuối tháng 9/2021, công ty đã có báo cáo kiểm toán tính tới 31/8/2021. Sau khi đầy đủ hồ sơ, công ty đã tiến hành đăng ký công ty đại chúng và chính thức nộp hồ sơ lên UBCKNN giữa tháng 10/2021. Tuy nhiên, tới 24/12/2021, công ty mới nhận được xác nhận hoàn tất việc đăng ký đại chúng, sau đó công ty đã khẩn trương nộp hồ sơ đăng ký giao dịch trên UPCoM.

Tới ngày 30/12/2021, HNX yêu cầu công ty hoàn thiện Bản công bố thông tin. Trường hợp, sau ngày 31/12/2021 mới hoàn thiện xong bản công bố thông tin thì cần bổ sung BCTC kiểm toán năm 2021. Do thời gian gấp, Gelex Electric chưa kịp hoàn thiện bản CBTT trước ngày 31/12/2021, do vậy, Gelex Electric cần phải bổ sung thêm báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 vào hồ sơ đăng ký giao dịch.

Do vậy, thời gian niêm yết cổ phiếu của Gelex Electric bị kéo dài hơn dự kiến.

Dự kiến cuối tháng 02/2022, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 sẽ hoàn thành. Ngay khi hoàn thành báo cáo tài chính kiểm toán 2021, GELEX Electric sẽ phối hợp với đơn vị tư vấn để hoàn thiện, nộp và giải trình về hồ sơ đăng ký giao dịch với HNX trong thời gian sớm nhất.

Tin bài liên quan