Gelex (GEX) đăng ký mua 22,5 triệu cổ phiếu Viglacera (VGC) để hợp nhất báo cáo

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam (Gelex, mã chứng khoán GEX - HOSE) đăng ký mua vào cổ phiếu tại Tổng công ty Viglacera – CTCP (Mã chứng khoán: VGC - sàn HOSE).
Gelex (GEX) đăng ký mua 22,5 triệu cổ phiếu Viglacera (VGC) để hợp nhất báo cáo

Theo đó, Gelex đăng ký mua 22,5 triệu cổ phiếu Viglacera để nâng sở hữu từ 26,64% lên 31,65% vốn tại Viglacera, giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/3 đến 6/4.

Được biết, công ty con của Gelex là CTCP Thiết bị điện Gelex cũng đang nắm giữ 19,43% vốn điều lệ tại Viglacera. Như vậy, nếu giao dịch thành nhóm cổ đông Gelex sẽ hữu 51,08% vốn điều lệ tại Viglacera.

Tính tới 31/12/2020, Gelex đang hạch toán Viglacera là công ty liên doanh, liên kết. Nếu giao dịch thành công sẽ chuyển sang công ty con và hợp nhất vào báo cáo Gelex..

Được biết, trong năm 2020, Viglacera ghi nhận doanh thu đạt 9.413 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 665,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 7,2% và 12,4% so với thực hiện trong năm 2019. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 23,9% lên 24,6%.

Năm 2020, Viglacera đề ra kế hoạch doanh thu hợp nhất 8.300 tỷ đồng, lãi trước thuế hợp nhất đạt 750 tỷ đồng. Như vậy, năm 2020 với lợi nhuận trước thuế đạt 840,4 tỷ đồng, doanh nghiệp hoàn thành 112,1% kế hoạch lợi nhuận.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của Viglacera tăng 8,6% so với đầu năm lên 21.51,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là bất động sản đầu tư là 5.484,4 tỷ đồng, chiếm 25,5% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn là 3.851,6 tỷ đồng, chiếm 17,9% tổng tài sản; tài sản cố định là 3.802,1 tỷ đồng, chiếm 17,7% tổng tài sản; tồn kho là 3.601 tỷ đồng, chiếm 16,7% tổng tài sản; tiền và các khoản tương đương tiền là 2.023,7 tỷ đồng, chiếm 9,4% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/3, cổ phiếu VGC giảm 1.000 đồng về 36.000 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan