Gemadept (GMD): Quý II/2021, lợi nhuận tăng 39,4% lên 178,3 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Gemadept (Mã chứng khoán GMD - sàn HOSE) vừa công bố Báo cáo tài chính quý II/2021.
Gemadept (GMD): Quý II/2021, lợi nhuận tăng 39,4% lên 178,3 tỷ đồng

Theo đó, trong quý II/2021, Gemadept ghi nhận doanh thu đạt 751,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 178,3 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 23,8% và 39,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 42,3% lên 42,5%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 24,2% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 62,1 tỷ đồng lên 319,1 tỷ đồng; lãi/lỗ công ty liên doanh, liên kết tăng 269,8%, tương ứng tăng 51 tỷ đồng lên 69,9 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 32,3%, tương ứng tăng 9,6 tỷ đồng lên 39,3 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm 45,1 tỷ đồng về âm 44,3 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, lợi nhuận tăng mạnh trong kỳ chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Gemadept ghi nhận doanh thu đạt 1.439,1 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 350,1 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 19% và 39,5% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Cơ cấu doanh thu 6 tháng đầu năm 2021 của GMD

Cơ cấu doanh thu 6 tháng đầu năm 2021 của GMD

Doanh nghiệp có thuyết minh doanh thu trong 6 tháng đầu năm tăng trưởng chủ yếu là doanh thu khai thác cảng tăng 22,4% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 226,2 tỷ đồng lên 1.235,8 tỷ đồng và chiếm 86% tổng doanh thu.

Được biết, trong năm 2021, Gemadept tiếp tục đặt kế hoạch kinh doanh dựa trên 2 kịch bản. Trong đó, kịch bản lạc quan, doanh thu hợp nhất là 2.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 700 tỷ đồng, lần lượt bằng 107% và 137% so với thực hiện trong năm 2020; kịch bản trung bình, doanh thu hợp nhất là 2.700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 630 tỷ đồng, lần lượt bằng 104% và 123% so với thực hiện trong năm 2020.

Như vậy, sau 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 388,1 tỷ đồng, Gemadept đã hoàn thành 61,6% kế hoạch trung bình và 55,4% kế hoạch lạc quan.

Một điểm tích cực là dòng tiền kinh doanh chính trong 6 tháng đầu năm dương 544,7 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 268 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền tài chính trong kỳ cũng âm 111,6 tỷ đồng, chủ yếu doanh nghiệp trả bớt nợ vay.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của Gemadept tăng 4,1% so với đầu năm lên 10.236,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 3.301,3 tỷ đồng, chiếm 32,2% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 2.474,1 tỷ đồng, chiếm 24,2% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 1.736,7 tỷ đồng, chiếm 17% tổng tài sản.

Ngoài ra, tính tới cuối quý II/2021, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Gemadept đã giảm 4,3% so với đầu năm, tương ứng giảm 82,6 tỷ đồng về 1.818 tỷ đồng và chiếm 17,8% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/7, cổ phiếu GMD tăng 950 đồng lên 46.100 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan