Giao đầu mối lập Báo cáo nghiên cứu khả thi tuyến cao tốc Dầu Giây - Tân Phú

0:00 / 0:00
0:00
Ban Quản lý dự án Thăng Long tiếp tục được giao tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án PPP đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1).
Nút giao Dầu Giây - điểm khởi đầu của tuyến cao tốc Dầu Giây - Tân Phú.

Nút giao Dầu Giây - điểm khởi đầu của tuyến cao tốc Dầu Giây - Tân Phú.

Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải (GTVT) vừa ký Quyết định số 1198/QĐ – BGTVT giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án Thăng Long tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1) theo phương thức PPP.

Ban quản lý dự án Thăng Long cũng là đơn vị lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1) theo phương thức PPP.

Theo yêu cầu của Bộ GTVT, Ban Quản lý dự án Thăng Long sẽ phải thực hiện chức năng, nhiệm vụ của chủ đầu tư và bên mời thầu đối với Dự án theo đúng quy định của pháp luật; khẩn trương tổ chức lập, hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án (lưu ý tận dụng tối đa các kết quả đã nghiên cứu trước đây), trình Bộ GTVT xem xét, triển khai thủ tục thẩm định, phê duyệt Dự án theo quy định; chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng và pháp luật về chất lượng hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án.

Bộ GTVT giao Ban Quản lý dự án Thăng Long chủ trì, tổ chức công bố thông tin Dự án theo quy định tại Điều 25 Luật Đầu tư theo phương thức PPP trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Cổng thông tin điện tử của Bộ GTVT; tổ chức khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư, bên cho vay (nếu có) đối với Dự án theo quy định.

Vào đầu tháng 8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1) theo phương thức PPP.

Theo đó, cao tốc Dầu Giây - Tân Phú thuộc tuyến cao tốc Dầu Giây – Liên Khương sẽ được đầu tư xây dựng với tổng chiều dài hơn 60km theo tiêu chuẩn đường cao tốc, vận tốc thiết kế 100km/h.

Dự án có sơ bộ tổng mức đầu tư dự án hơn 8.365 tỷ đồng, trong đó, phần vốn nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP chịu trách nhiệm thu xếp khoảng 7.065,651 tỷ đồng; phần vốn nhà nước tham gia trong dự án khoảng 1.300 tỷ đồng.

Thủ tướng giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án, triển khai thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định pháp luật; tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy hoạch được duyệt và các quy định pháp luật có liên quan.

Tin bài liên quan