Hà Đô (HDG): Quý II/2021, doanh thu giảm 75% do hụt doanh thu lĩnh vực bất động sản

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Tập đoàn Hà Đô (mã chứng khoán HDG - sàn HOSE) vừa công bố Báo cáo tài chính quý II/2021.
Hà Đô (HDG): Quý II/2021, doanh thu giảm 75% do hụt doanh thu lĩnh vực bất động sản

Theo đó, trong quý II/2021, HDG ghi nhận doanh thu đạt 477,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 100,6 tỷ đồng, lần lượt giảm 75% và 81,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 40,9% lên 63,1%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 61,3% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 478,29 tỷ đồng về 301,7 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 50,7%, tương ứng tăng thêm 13,24 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 8.723,8%, tương ứng tăng 88,11 tỷ đồng lên 89,1 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong kỳ lợi nhuận giảm chủ yếu do lợi nhuận gộp giảm mạnh và chi phí bán hàng bất ngờ tăng đột biến trong kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, HDG ghi nhận doanh thu đạt 1.831,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 502,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 38,7% và 35,2% so với cùng kỳ năm trước.

Cơ cấu doanh thu HDG trong 6 tháng đầu năm 2021

Cơ cấu doanh thu HDG trong 6 tháng đầu năm 2021

Được biết, trong 6 tháng đầu năm, doanh thu giảm chủ yếu do doanh thu bất động sản giảm 54,4%, tương ứng giảm 1.168,87 tỷ đồng về 981,1 tỷ đồng; doanh thu xây lắp giảm 62,2%, tương ứng giảm 230,3 tỷ đồng về 139,8 tỷ đồng; ngược lại doanh thu từ thủy điện và điện mặt trời tăng 47,1%, tương ứng tăng 161 tỷ đồng lên 502,6 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2021, HDG đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 4.838 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.254 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm 2021, HDG hoàn thành được 40% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của HDG tăng 6,5% so với đầu năm lên 14.774,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản dở dang dài hạn đạt 5.968,8 tỷ đồng, chiếm 40,4% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 4.100,3 tỷ đồng, chiếm 27,8% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.392,1 tỷ đồng, chiếm 9,4% tổng tài sản.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang của HDG tới 30/6/2021

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang của HDG tới 30/6/2021

Trong kỳ, tài sản dở dang dài hạn tăng 32,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.470,7 tỷ đồng lên 5.968,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, tính tới cuối quý II/2021, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 0,3% so với đầu năm lên 6.588,3 tỷ đồng và chiếm tới 44,6% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/8, cổ phiếu HDG tăng 3.600 đồng lên 56.400 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan