Hà Nội tạm dừng thi công tất cả các công trình xây dựng trong “vùng đỏ”

0:00 / 0:00
0:00
Thành phố yêu cầu phải tạm dừng thi công tất cả các công trình xây dựng trong phân vùng 1 (vùng đỏ), trừ các công trình phục vụ cho mục đích phòng, chống dịch.
Hà Nội tạm dừng thi công tất cả các công trình xây dựng trong “vùng đỏ”

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2917/UBND-SXD, gửi các sở, ban quản lý dự án của Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại những công trường xây dựng trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới.

Theo đó, Thành phố yêu cầu phải tạm dừng thi công tất cả các công trình xây dựng trong phân vùng 1 (vùng đỏ), trừ các công trình phục vụ cho mục đích phòng, chống dịch; công trình thuộc dự án đầu tư quan trọng quốc gia, dự án đầu tư trọng điểm của Thành phố; công trình khẩn cấp, công trình phục vụ quốc phòng, an ninh đã triển khai thi công; dự án, công trình trọng điểm, cấp bách đã được UBND Thành phố, UBND cấp huyện cho phép hoạt động trong khoảng thời gian từ ngày 24/7 đến 5/9.

Chủ đầu tư, các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng tại các dự án, công trình nêu trên phải xây dựng phương án, kịch bản, kế hoạch thi công bảo đảm phòng, chống dịch theo tài liệu "Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng" của Bộ Xây dựng, gửi UBND cấp huyện nơi có công trình kiểm tra, xác nhận trước khi gửi Sở Xây dựng tổng hợp, tham mưu cho UBND Thành phố xem xét, quyết định việc cho phép được tổ chức thi công.

Tại vùng 2, vùng 3, quán triệt, thực hiện đúng Chỉ thị số 20/CT- UBND ngày 3/9 của Chủ tịch UBND Thành phố; các dự án, công trình được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng, bảo đảm các tiêu chí, nguyên tắc được Bộ Xây dựng hướng dẫn tại Văn bản số 3373/BXD-GĐ ngày 23/8/2021 và có phương án, kế hoạch thi công của chủ đầu tư hoặc của nhà thầu bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch được UBND cấp huyện xác nhận, thì được triển khai thi công xây dựng và chỉ được triển khai thi công sau khi phương án, kế hoạch thi công bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch được UBND cấp huyện xác nhận.

Đối với các dự án, công trình đã được UBND Thành phố, UBND các quận huyện, thị xã cho phép hoạt động trong khoảng thời gian từ ngày 24/7 đến 5/9 thì chủ đầu tư, các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng phải cập nhật, hoàn thiện phương án, kịch bản, kế hoạch thi công bảo đảm phòng, chống dịch theo "Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng" của Bộ Xây dựng gửi UBND cấp huyện nơi có công trình kiểm tra, xác nhận lại trước khi tiếp tục thi công.

UBND Thành phố nêu rõ, việc triển khai hoạt động xây dựng tại công trường phải bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch tương ứng với từng vùng theo quy định, đồng thời tuân thủ các nội dung theo tài liệu "Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng" của Bộ Xây dựng.

Riêng đối với công trình xây dựng theo tuyến liên thông giữa các vùng phải có biện pháp tổ chức thực hiện trên nguyên tắc "ba tại chỗ" và nguyên tắc "một cung đường hai điểm đến"; phương án, kế hoạch thi công của chủ đầu tư hoặc của nhà thầu bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch được UBND cấp huyện trong tuyến xác nhận.

Việc di chuyển người và vận chuyển vật tư, vật liệu xây dựng và các dịch vụ khác phục vụ thi công và sinh hoạt trên công trường giữa các vùng khác nhau phải tuân thủ các biện pháp kiểm tra, kiểm soát y tế chặt chẽ theo quy định phòng, chống dịch của Trung ươn g và Thành phố.

UBND Thành phố giao UBND quận, huyện, thị xã tố chức kiểm tra định kỳ, đột xuất và hướng dẫn việc thực hiện các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định củạ Bộ Y tế, của Thành phố và những nội dung yêu cầu theo tài liệu hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại các công trình đang thi công xây dựng trên địa bàn. Xử lý nghiêm theo quy định hiện hành của pháp luật đối với các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng không nghiêm túc chấp hành.

Tin bài liên quan