Hà Nội tháo gỡ vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

0:00 / 0:00
0:00
Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, tính đến ngày 30/6, các địa phương, đơn vị của Hà Nội mới giải ngân vốn đầu tư công được 10.777 tỷ đồng, đạt 21,1% kế hoạch năm.
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN).

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN).

Xác định việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ quan trọng để thúc đẩy, phục hồi phát triển kinh tế-xã hội trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị 10/CT-UBND về tăng cường thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Những tháng cuối năm, cùng với tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định từ đầu năm, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường hoạt động một cách quyết liệt và thực chất hơn của 6 tổ công tác về kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Giám đốc các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành thành phố; các chủ đầu tư dự án cần tập trung tăng cường kỷ luật, kỷ cương, công khai, minh bạch trong thực hiện kế hoạch đầu tư công.

Thành phố yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm và đột xuất về giải ngân kế hoạch đầu tư công theo đúng thời gian, nội dung và các biểu mẫu quy định. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức giao ban hàng tháng về tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Cùng với đó, các chủ đầu tư phải nghiên cứu các giải pháp có tính căn cơ, tính đột phá để giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2022 và năm 2021 kéo dài của các dự án được giao (đạt tỷ lệ 100%) theo quy định của Luật Đầu tư công.

Các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư xác định rõ nguyên nhân, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan trong việc triển khai thực hiện dự án, giải ngân kế hoạch vốn không đạt trên 90% kế hoạch.

Cũng theo chỉ đạo của thành phố, các sở chuyên ngành hướng dẫn, tạo mọi điều kiện hỗ trợ thủ tục cho các đơn vị, sớm thẩm định, trình phê duyệt dự án, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán để sớm khởi công công trình.

Đồng thời, khẩn trương nghiên cứu, rà soát hoàn thiện khung pháp lý, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, tham mưu cho ủy ban nhân dân thành phố và Chính phủ, bộ, ngành Trung ương kịp thời loại bỏ, tháo gỡ các rào cản khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản.

Các chủ đầu tư nâng cao trách nhiệm, quyết tâm trong thực hiện kế hoạch đầu tư công; chủ động dự báo các khó khăn khi lập, thẩm định và phê duyệt dự án để đẩy nhanh việc chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện các thủ tục đầu tư dự án.

Từ đầu năm đến nay, mặc dù Hà Nội đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, song, vẫn còn một số dự án triển khai chậm, dẫn đến giá trị giải ngân đạt thấp, không đạt được kết quả theo yêu cầu của Chính phủ, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân thành phố và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Tính đến ngày 30/6/2022, các địa phương, đơn vị của Hà Nội mới giải ngân vốn đầu tư công được 10.777 tỷ đồng, đạt 21,1% kế hoạch; trong đó, cấp thành phố giải ngân đạt 18,3% kế hoạch và cấp huyện (gồm vốn ngân sách cấp huyện và ngân sách thành phố hỗ trợ) đạt 23,4% kế hoạch.

Lý giải mức giải ngân thấp, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Đỗ Anh Tuấn cho biết trong quá trình thực hiện, một số dự án phát sinh các hạng mục, chi phí dẫn đến phải điều chỉnh dự án; một số trường hợp vượt tổng mức đầu tư phải điều chỉnh chủ trương đầu tư. Hay có những dự án vướng mắc liên quan đến phê duyệt chỉ giới đường đỏ; điều chỉnh giá đất bồi thường giải phóng mặt bằng, chủ trương đầu tư...nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của dự án.

"Ở một số đơn vị, việc triển khai thực hiện còn hạn chế, chưa hiệu quả, thiếu quyết liệt, chưa sâu sát, thiếu đôn đốc, kiểm tra; trách nhiệm trong phối hợp xử lý công việc và tổ chức thực hiện còn chưa chặt chẽ; kỷ luật trong đầu tư công chưa nghiêm…" - đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá.

Tin bài liên quan