Hạch toán doanh thu một lần, cổ đông IDC có thêm 570 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) IDC vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2021 với doanh thu thuần đạt hơn 1.114 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 35,8 tỷ đồng.
Khu công nghiệp Mỹ Xuân A

Khu công nghiệp Mỹ Xuân A

Lũy kế cả năm, doanh thu thuần hợp nhất đạt 4.324,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 576,3 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ là 452,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong kỳ, IDC đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Khu công nghiệp Mỹ Xuân A. Theo đó, IDC áp dụng phương pháp hạch toán doanh thu một lần đối với toàn bộ số tiền cho thuê đã nhận trước tại dự án này.

Theo chuẩn mực kế toán hiện hành, Công ty đã điều chỉnh hồi tố bổ sung đối với số liệu quý IV/2020.

Số liệu Báo cáo tài chính quý IV/2020 điều chỉnh

Số liệu Báo cáo tài chính quý IV/2020 điều chỉnh

Nhờ vào phần doanh thu từ việc hạch toán Khu công nghiệp Mỹ Xuân A ghi nhận một lần trong quý IV/2020, đã đẩy doanh thu và lợi nhuận năm 2020 của IDC tăng vọt so với trước điều chỉnh.

Cụ thể, doanh thu tăng từ 4.542 tỷ đồng lên 5.356 tỷ đồng, tương ứng tăng 18%; lợi nhuận sau thuế tăng mạnh hơn, từ 429,7 tỷ đồng lên 998,4 tỷ đồng, tương ứng tăng 132%. Đồng thời, lợi nhuận lũy kế năm 2021 và năm 2020 (ghi nhận hồi tố Khu công nghiệp Mỹ Xuân) lên đến 1.553 tỷ đồng.

Số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất 2021

Số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất 2021

Trong ĐHCĐ bất thường IDC tổ chức trong quý III/2021, mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty là 1.032 tỷ đồng, đồng thời, lãnh đạo Công ty cũng đã chia sẻ về việc sẽ chuyển sang hạch toán doanh thu một lần từ quý IV/2021. Tuy nhiên, theo ý kiến của kiểm toán thì việc hạch toán được đưa vào trong quý IV/2020.

Như vậy, nếu theo cách hiểu và hạch toán ban đầu của doanh nghiệp (tức phần doanh thu, lợi nhuận hạch toán 1 lần từ dự án Khu công nghiệp Mỹ Xuân A phát sinh và ghi nhận trong quý IV/2021) thì tổng lợi nhuận sau thuế mà IDC có thể đạt được là gần 1.071 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra.

Số liệu Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ năm 2021

Số liệu Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ năm 2021

Cách ghi nhận hồi tố doanh thu của Khu công nghiệp Mỹ Xuân A giúp lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2021 công ty mẹ IDC vẫn ghi nhận gần 665 tỷ đồng, dù trong năm, IDC đã tạm ứng 720 tỷ đồng trả cổ tức 24% bằng tiền mặt.

Cũng theo nghị quyết đại hội cổ đông bất thường năm 2021, IDC có kế hoạch trả cổ tức của năm 2021 là 40%, trong đó 30% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu. Theo đó, con số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kể trên, IDC có thể đảm bảo việc tiếp tục chi trả cổ tức cho cổ đông trong thời gian tới.

Theo ban lãnh đạo của Công ty, việc ghi nhận doanh thu một lần đối với các khu công nghiệp sẽ thể hiện chính xác hơn tình hình tài chính thực tế của Công ty, nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty trên thị trường vì nhiều công ty cùng ngành khác đã chuyển qua hạch toán một lần. Công ty cũng có thể chủ động có được nguồn vốn sớm hơn để tái đầu tư các dự án khác và trả cổ tức cổ đông.

Đồng thời, ngân sách nhà nước cũng sẽ có lợi hơn vì bản chất lợi nhuận không thay đổi nhưng ngân sách sẽ nhận được thuế thu nhập doanh nghiệp sớm hơn và giảm bớt các rủi ro lạm phát trong tương lai.

Trong các năm kế tiếp, Công ty dự tính sẽ tiếp tục hạch toán doanh thu một lần với các khu công nghiệp đã hoàn thành cho thuê đất (tỷ lệ cho thuê đạt 100%), đồng thời, dự án đã được phê duyệt Quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. Ban lãnh đạo IDC kỳ vọng điều này sẽ thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh trong 3 - 5 năm tới.

Nếu như bỏ qua yếu tố đột biến vì phương pháp hạch toán doanh thu một lần, thì nhìn kỹ vào các con số báo cáo tài chính cũng cho thấy IDC đang có sự tăng trưởng tốt.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính công ty mẹ, lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt 502 tỷ đồng, tăng mạnh 57% so với năm 2020 (ghi nhận 319 tỷ đồng trên Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ năm 2020).

Theo IDC, kết quả tăng trưởng vượt bậc nhờ đẩy mạnh công tác bán hàng tại các khu công nghiệp, đồng thời, giá đất khu công nghiệp tăng tốt quanh khu vực mà Công ty hiện diện.

Lãnh đạo IDC đánh giá, gián đoạn hoạt động vì Covid chỉ là những thách thức tạm thời, vì phần lớn khách hàng có nhu cầu đã ký MOU với Công ty. Hiện các đường bay quốc tế đang mở cửa dần trong quý I/2022, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng qua Việt Nam để ký hợp đồng chính thức. Đây là tín hiệu tích cực, kỳ vọng góp phần gia tăng doanh thu và lợi nhuận của công ty tốt hơn trong năm 2022.

Tin bài liên quan