Tỉnh Hải Dương sẽ nâng công suất xét nghiệm lên 80.000 mẫu/ngày.

Tỉnh Hải Dương sẽ nâng công suất xét nghiệm lên 80.000 mẫu/ngày.

Hải Dương nâng công suất xét nghiệm lên 80.000 mẫu 1 ngày

Trước diễn biến của tình hình dịch bệnh, tỉnh Hải Dương sẽ nâng công suất xét nghiệm lên 80.000 mẫu/ngày.

Tỉnh Hải Dương sẽ nâng công suất xét nghiệm từ 60.000 đến 80.000 mẫu gộp trong thời gian 24 tiếng, huy động tối đa lực lượng tham gia lấy mẫu để đáp ứng được công suất này và xây dựng kế hoạch tổ chức lấy mẫu xét nghiệm theo 3 nhóm nguy cơ khác nhau là nhóm nguy cơ cao, nhóm còn có nguy cơ và nhóm nguy cơ thấp.

Các huyện, thị xã, thành phố cũng sẽ củng cố và nâng cao hiệu quả của tổ kiểm soát Covid cộng đồng, rà soát, thành lập thêm các tổ mới, giao cho mỗi tổ chỉ phụ trách từ 50 đến 70 hộ, tối đa 100 hộ tùy theo địa bàn.

Liên quan đến ổ dịch tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương sẽ thực hiện thần tốc xét nghiệm, trả kết quả ngay trong ngày, thần tốc truy vết, thần tốc khoanh vùng. Tiếp tục rà soát lại toàn bộ nhóm dân cư có yếu tố dịch tễ cao có liên quan đến ổ dịch Kim Liên và lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng với tần suất dầy hơn đối với xã Kim Liên.

Huyện Kim Thành cũng sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 100% lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn. Các doanh nghiệp phải đảm bảo được các điều kiện kiểm soát dịch bệnh an toàn dịch bệnh theo quy định của Bộ Y tế và UBND tỉnh và đảm bảo được các điều kiện khẩn cấp khi trong doanh nghiệp có ca dương tính thì mới được hoạt động.

Toàn bộ lực lượng xét nghiệm, nhân viên y tế, công an, quân đội cho Kim Thành được tăng cường thêm nhân lực để đáp ứng đủ nhu cầu của Kim Thành đối với công tác phòng chống dịch trong giai đoạn cấp bách hiện nay.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,203.28

-11.42 (-0.95%)

 
VNIndex 1,203.28 -11.42 -0.95%
HNX 264.44 -1.2 -0.46%
UPCOM 88.55 0.32 0.36%