Hải Phát Invest (HPX) chốt quyền trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15

Hải Phát Invest (HPX) chốt quyền trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ngày 7/9, CTCP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, mã chứng khoán HPX - sàn HOSE) sẽ chốt danh sách trả cổ tức năm 2020.

Theo đó, Đầu tư Hải Phát dự kiến phát hành hơn 39,67 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông theo tỷ lệ 100:15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới).

Nguồn vốn phát hành là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty.

Trong quý II/2021, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 494,3 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo thuyết minh của Công ty, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản đem về gần 246 tỷ đồng và doanh thu hoạt động khác đem về hơn 248 tỷ đồng cho tổng doanh thu.

Lợi nhuận sau thuế theo đó cũng tăng 176,9% lên hơn 72 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ tăng 130,6% lên hơn 58,4 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 744,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 142,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 169,8% và 140,7% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản doanh nghiệp đạt gần 9.220,4 tỷ đồng, tăng 25% so với hồi đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh lên 2.908 tỷ đồng, tương đương 47,7%; hàng tồn kho tăng 67,5% lên 3.832,8 tỷ đồng.

Mặt khác, nợ phải trả cũng tăng mạnh lên 5.484 tỷ đồng, tương đương 45,9%; riêng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 8% lên 1.590 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 16/8, cổ phiếu HPX tăng 4,9% lên 34.200 đồng/CP, khối lượng giao dịch đạt hơn 1 triệu đơn vị.

Tin bài liên quan