Hai quỹ mở của VCBF đạt lợi nhuận cao

Hai quỹ mở của VCBF đạt lợi nhuận cao

(ĐTCK) Theo Công ty liên doanh Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF), cả hai quỹ mở của Công ty là Quỹ Đầu tư cân bằng chiến lược VCBF và Quỹ Đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF đều đạt lợi nhuận khả quan trong năm 2016.

Lợi nhuận của Quỹ Đầu tư cân bằng chiến lược VCBF đạt 15,5% trong năm 2016 và đạt 14,6% mỗi năm kể từ khi thành lập ngày 24/12/2013.

Quỹ Đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF đạt lợi nhuận 18,4% trong năm 2016 và đạt 15,6% mỗi năm kể từ khi thành lập ngày 22/8/2014. Đến ngày 31/12/2016, cả hai quỹ quản lý tổng tài sản hơn 327 tỷ đồng của hơn 1.300 nhà đầu tư.

Ông Avinash Satwalekar, Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Đầu tư của VCBF cho biết, kết quả hoạt động tích cực của hai quỹ mở đã củng cố niềm tin về triển vọng hấp dẫn của nền kinh tế Việt Nam trong trung và dài hạn. VCBF cam kết đem lại sự tăng trưởng tài sản cho nhà đầu tư bằng việc đầu tư vào các công ty có lợi thế từ xu hướng tăng trưởng dài hạn tại Việt Nam.

Tin bài liên quan