Hậu Giang chấp thuận chủ trương đầu tư 2 khu dân cư nông thôn mới

0:00 / 0:00
0:00
Tỉnh Hậu Giang vừa chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư nông thôn mới Tân Thành, TP. Ngã Bảy và Dự án Khu dân cư nông thôn mới xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp.
Hậu Giang chấp thuận chủ trương đầu tư 2 khu dân cư nông thôn mới

Ngày 17/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Nguyễn Văn Hòa đã ký ban hành Quyết định số 1431/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư nông thôn mới Tân Thành, TP. Ngã Bảy, theo hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Mục tiêu dự án nhằm đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch được duyệt, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

Dự án có diện tích sử dụng đất khoảng 63.272,5 m2, không quy định bắt buộc nhà đầu tư phải xây dựng nhà ở cũng như không quy định xây dựng nhà ở xã hội.

Về phương án đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị trong và ngoài phạm vi dự án; nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầu tư đồng bộ các công trình theo quy hoạch chi tiết được duyệt, bao gồm các hạng mục:

Đầu tư hoàn chỉnh các công trình hạ tầng kỹ thuật (với diện tích đất khoảng 63.272,5 m2, gồm các hạng mục san lấp mặt bằng; hệ thống giao thông - vỉa hè, cây xanh; hệ thống cấp - thoát nước; hệ thống cấp điện; hệ thống điện chiếu sáng; hệ thống thông tin liên lạc…). Sau khi đầu tư hoàn thành các công trình này, nhà đầu tư bàn giao lại cho nhà nước quản lý, sử dụng theo quy định.

Đầu tư xây dựng hoàn thiện công trình thương mại - chợ, với diện tích khoảng 6.297,2 m2 và sân chợ khoảng 807,7 m2. Sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng, nhà đầu tư được quyền khai thác, kinh doanh các hạng mục công trình đã đầu tư xây dựng.

Đầu tư xây dựng hoàn thiện công trình thương mại dịch vụ, với diện tích khoảng 5.712 m2. Sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng, nhà đầu tư được quyền khai thác, kinh doanh các hạng mục công trình đã đầu tư xây dựng.

Đối với các lô đất dự kiến tái định cư cho các hộ dân phải di dời phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án (khoảng 23 lô nền tại lô đất ký hiệu LK2 (từ nền LK2-24 đến LK2-46), số lượng nền tái định cư sẽ được điều chỉnh tương ứng với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt). Sau khi đầu tư đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật, nhà đầu tư bàn giao cho nhà nước để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án theo quy định.

Đối với hạ tầng đô thị ngoài phạm vi dự án, việc đầu tư xây dựng để thực hiện việc đấu nối (giao thông, điện, nước...) ngoài dự án do chủ đầu tư dự án thực hiện và sau khi hoàn chỉnh bàn giao lại cho nhà nước quản lý.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án là 190.943 triệu đồng. Trong đó, chi phí thực hiện dự án 95.596 triệu đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 77.988 triệu đồng và chi phí dự phòng là 17.359 triệu đồng.

Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất.

Về tiến độ thực hiện, dự án hoàn thành trong vòng 24 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất.

Cùng ngày, UBND tỉnh Hậu Giang cũng đã ban hành Quyết định số 1432/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư nông thôn mới xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp theo hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Dự án có diện tích sử dụng đất khoảng 97.390 m2 (Dự án không bao gồm: đất ở tự cải tạo, với diện tích 16.731 m2 và đất khu thể dục thể thao, với diện tích 947 m2 (do nhà nước quản lý)), với quy mô dân số khoảng 1.000 người.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án 221.374 triệu đồng.Trong đó, chi phí thực hiện dự án 105.179 triệu đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 96.070 triệu đồng và chi phí dự phòng 20.125 triệu đồng.

Thời gian hoạt động của dự án 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất.

Dự án hoàn thành trong vòng 24 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất.

Tin bài liên quan