HCMB16506: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2021

Tên tổ chức phát hành: Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước Tp. Hồ Chí Minh

- Mã chứng khoán: HCMB16506

- Loại chứng khoán: Trái phiếu Chính quyền địa phương

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/10/2021

- Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 7.550 đồng

- Ngày thanh toán: 25/10/2020

VNIndex

1,134.17

-9.45 (-0.83%)

 
VNIndex 1,134.17 -9.45 -0.83%
HNX 250.85 -1.5 -0.6%
UPCOM 85.84 -0.87 -1.01%