HDB: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền (10%)

0:00 / 0:00
0:00
Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (Mã chứng khoán: HDB - HOSE)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/07/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2024

Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)- Ngày thanh toán: 26/07/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức bằng tiền tại các điểm giao dịch của HDBank trên toàn quốc vào các ngày làm việc trong tuần (Giờ làm việc: từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu) bắt đầu từ ngày 26/07/2024. Cổ đông mang theo CMND/CCCD để làm thủ tục. Trường hợp cổ đông mong muốn nhận cổ tức theo hình thức chuyển khoản, xin vui lòng chỉ định tài khoản ngân hàng để HDBank thực hiện chuyển khoản.