HDS thông tin về dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu VKC

HDS thông tin về dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu VKC

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chứng khoán HD cho biết, chỉ là tổ chức tư vấn phát hành trái phiếu cho VKC Holding, không tham gia giao dịch dưới bất kỳ hình thức nào.

Công ty cổ phần Chứng khoán HD (HDS) đã lên tiếng với tư cách là tổ chức tư vấn phát hành. Theo đó, HDS cho biết, đơn vị này đã thực hiện tư vấn hồ sơ chào bán trên cơ sở các thông tin, tài liệu do tổ chức phát hành là Công ty cổ phần VKC Holdings (VKC) cung cấp và chịu trách nhiệm theo các quy định pháp luật hiện hành.

Kết quả phát hành số lượng trái phiếu tương đương giá trị 200 tỷ đồng thời gian đáo hạn trả gốc là tháng 6/2023.

Công ty Chứng khoán HD không thực hiện việc chào bán, chuyển nhượng quyền sở hữu trái phiếu giữa VKC và các nhà đầu tư, không tham gia giao dịch trái phiếu dưới bất kỳ hình thức nào.

Hiện trái phiếu chưa tới kỳ đáo hạn nhưng tổ chức phát hành có biểu hiện suy giảm khả năng thanh toán.

Với vai trò đại diện cho nhà đầu tư sở hữu trái phiếu theo các quy định hiện hành, HDS sẵn sàng đồng hành cùng các nhà đầu tư, phối hợp tích cực với các tổ chức liên quan để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các trái chủ-nhà đầu tư của trái phiếu VKC.

Công ty chứng khoán này cũng thông tin cho biết, Ngân hàng HDBank hoàn toàn không tham gia bất cứ dịch vụ nào trong giao dịch với công ty VKC.

Tin bài liên quan