HGC: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền (9%)

0:00 / 0:00
0:00
CTCP Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang (HGC - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/01/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/01/2021

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)

- Thời gian thực hiện: 11/02/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tổ chức Hành chính – Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư xây dựng Hậu Giang, lầu 02, trụ sở Sở Xây dựng, số 01, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang bắt đầu từ ngày 11/02/2022. Qúy cổ đông đến nhận tiền trực tiếp xuất trình CMND/CCCD/hộ chiếu và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, Giấy ủy quyền (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận). Qúy cổ đông đề nghị chuyển khoản vui lòng gửi “Giấy đề nghị chi trả cổ tức bằng chuyển khoản” (theo mẫu website của Công ty) và bản sao CMND/CCCD/hộ chiếu về Phòng Tổ chức Hành chính Công ty theo địa chỉ trên.