HHS: Chủ tịch Công ty đăng ký mua vào 10 triệu cổ phiếu

HHS: Chủ tịch Công ty đăng ký mua vào 10 triệu cổ phiếu

(ĐTCK) Ông Đỗ Hữu Hạ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS – HOSE) thông báo đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu HHS.

Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 05/4 đến 04/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh qua sàn.

Nếu việc mua vào thành công, ông Hạ sẽ nâng sở hữu tại HHS từ 4,8 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ nắm giữ 1,75%, lên 14,8 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,38%.

Theo biên bản cuộc họp HĐQT của HHS vào ngày 28/3, ông Đỗ Hữu Hạ, Chủ tịch HĐQT cho biết: “Nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm, gắn bó, đồng hành với cổ đông, ông cam kết thời gian tới sẽ đăng ký mua để tăng tỷ lệ sở hữu tại HHS”.

Trước đó, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty (25/3), HHS đã thông kế hoạch kinh doanh năm 2017 với chỉ tiêu doanh thu 1.700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 163 tỷ đồng, tăng lần lượt 7,8% và 4,96% so với thực hiện của năm 2016, dự kiến chia cổ tức từ 6-8%.

Tin bài liên quan