Hoàng Huy (HHS) không chia thêm cổ tức năm 2016

Hoàng Huy (HHS) không chia thêm cổ tức năm 2016

(ĐTCK) CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS – sàn HOSE) đã thống nhất không chia thêm cổ tức năm 2016 và sẽ thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 theo tỷ lệ dự kiến 6-8%.

Nội dung trên vừa được thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2017 vào cuối tuần qua (ngày 25/3).

Cụ thể, với mức lợi nhuận sau thuế còn lại được phép phân phối khoảng 79 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tương đối thấp là 2,8%/vốn điều lệ, nên HHS đã thống nhất tỷ lệ cổ tức năm 2016 là 4% như đã thực hiện tạm ứng vào đầu tháng 11/2016 và không chia thêm cổ tức.

Đại hội Công ty cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với chỉ tiêu tổng doanh thu 1.700 tỷ đồng, tăng 7,8% so với kết quả đạt được năm 2016; lợi nhuận trước thuế 163 tỷ đồng, tăng trưởng 4,96% so với năm trước và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 6-8%.

Về lộ trình TCH dự kiến sẽ mua tăng tỷ lệ sở hữu HHS lên tối đa 50% đã đưa ra vào giữa năm 2016, Đại hội cho biết, hiện tại TCH đã sở hữu trên 36% HHS và mô hình tổ chức của các công ty đã đi vào ổn định. Do vậy, Ban lãnh đạo HHS đã đề xuất TCH không thực hiện mua nốt lượng cổ phần của HHS để tăng tỷ lệ như dự kiến ban đầu.

Ngoài ra, phần chất vấn tại Đại hội, cổ đông cũng đã đặt ra vấn đề giá cổ phiếu HHS khá thấp, đề xuất HĐQT xem xét việc mua cổ phiếu quỹ. Trả lời cho nội dung trên, HĐQT Công ty cho biết sẽ ghi nhận và xem xét nếu phù hợp.

Tin bài liên quan