HHV: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu (20:1)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (Mã chứng khoán: HHV - HOSE)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/07/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/07/2024

Lý do mục đích: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện: 20:1 (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận thêm 01 cổ phiếu mới)

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 20.584.008 cổ phiếu

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu mới phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A có 50 cổ phiếu sẽ được nhận thêm (50x1):20=2,5 cổ phiếu. Do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên cổ đông A chỉ nhận được 02 cổ phiếu mới, phần cổ phiếu lẻ (0,5 cổ phiếu) sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (địa chỉ: Km 11+500, tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng từ 7h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h00) và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.