HKT: Ngày GDKHQ lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Đầu tư EGO Việt Nam (Mã chứng khoán: HKT - HNX)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/07/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/07/2024

Lý do mục đích: Lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 19/07/2024 đến 29/07/2024

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tổ chức tại số 389 Đê La Thành, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến: Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty (Thông tin cụ thể và tài liệu sẽ được cập nhật trên website: http://www.egovietnam.com.vn)