Hoa Sen (HSG): Một thành viên HĐQT vừa bán ra khi cổ phiếu giảm 82,3%

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Lãnh đạo báo cáo kết quả giao dịch tại CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG – sàn HOSE).
Hoa Sen (HSG): Một thành viên HĐQT vừa bán ra khi cổ phiếu giảm 82,3%

Theo đó, ông Đinh Viết Duy, thành viên HĐQT vừa bán ra 50.000 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 0,02% về 0,01% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ 9/11 đến 17/11.

Trước đó, ông Trần Quốc Phẩm, Phó tổng giám đốc đăng ký bán 400.000 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 0,12% về còn 0,06% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/11 đến 2/12.

Bối cảnh bán ra của 2 lãnh đạo Công ty khi cổ phiếu HSG đang trải qua đợt bán tháo và giảm giá liên tục. Cụ thể, từ ngày 15/10/2021 đến ngày 15/11/2022, cổ phiếu HSG đã giảm 82,3% từ 41.460 đồng về 7.350 đồng/cổ phiếu và sau đó hồi phục lên 9.200 đồng/cổ phiếu (ngày 22/11).

Trước đó, từ 23/6 đến 24/6, Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen, tổ chức liên quan của ông Lê Phước Vũ vừa bán ra toàn bộ 17.749.301 cổ phiếu HSG để giảm sở hữu từ 3,6% về còn 0% vốn điều lệ. Như vậy, sau giao dịch, Công ty của ông Vũ không còn sở hữu cổ phiếu HSG.

Thêm nữa, từ ngày 17/10 đến 18/10, ông Bùi Thanh Tâm, Phụ trách Quản trị Công ty vừa bán ra 200.000 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 0,11% về chỉ còn 0,08% vốn điều lệ.

Kinh doanh dưới giá vốn trong quý IV

Cụ thể, Hoa Sen công bố Báo cáo quý IV niên độ 2021-2022 (1/7-30/9/2022) với doanh thu đạt 7.939,12 tỷ đồng, giảm 49,7% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 886,98 tỷ đồng, tức giảm 1.827,35 tỷ đồng.

Trong kỳ, Công ty kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp ghi nhận âm 230,67 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 2.473,97 tỷ đồng, tức giảm 2.704,64 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh thu tài chính giảm 26,9% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 35,88 tỷ đồng về 97,4 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 30,9%, tương ứng giảm 49,86 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 44,8%, tương ứng giảm 621,02 tỷ đồng về 765,93 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, mặc dù đã cố gắng tiết giảm chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp nhưng do kinh doanh dưới giá vốn, Hoa Sen vẫn báo lỗ 886,98 tỷ đồng trong quý IV.

Được biết, quý lỗ gần nhất IV/2018 (từ 1/7 đến 30/9/2018) với giá trị lỗ 101,8 tỷ đồng.

Điểm đáng lưu ý, quy mô tài sản của Hoa Sen thời điểm 30/9/2018 là 21.205,6 tỷ đồng nhưng lỗ 101,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, thời điểm 30/9/2022, quy mô tài sản là 17.023,9 tỷ đồng và ghi nhận lỗ 886,98 tỷ đồng.

Như vậy, thời điểm quý IV niên độ 2021-2022 có quy mô tài sản bằng 80,3% thời điểm quý IV niên độ 2017-2018 nhưng lỗ thì bằng 871%. Có thể thấy, thời điểm 30/9/2022 có quy mô tài sản nhỏ hơn nhưng lỗ thì lớn hơn rất nhiều thời điểm 30/9/2018.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, Hoa Sen ghi nhận doanh thu đạt 49.710,64 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 251,05 tỷ đồng, giảm 94,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong niên độ tài chính 2021-2022, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 46.399 tỷ đồng và 3 kịch bản lợi nhuận sau thuế lần lượt là 1.500 tỷ đồng, 2.000 tỷ đồng và 2.500 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính, Công ty mới hoàn thành được 10% kế hoạch lợi nhuận năm (kế hoạch lãi 2.500 tỷ đồng) và hoàn thành 16,7% kế hoạch năm (kế hoạch lãi 1.500 tỷ đồng).

Như vậy, với việc ghi nhận lỗ trong quý IV, Công ty đã không thể hoàn thành được kế hoạch lợi nhuận năm cho dù kịch bản lợi nhuận thấp nhất.

Tin bài liên quan