Ngân sách Trưng ương dự toán chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế 2.000 tỷ trong năm sau. Ảnh: Dũng Minh

Ngân sách Trưng ương dự toán chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế 2.000 tỷ trong năm sau. Ảnh: Dũng Minh

Hơn 1 triệu tỷ đồng ngân sách Trung ương năm 2021 được phân bổ thế nào?

0:00 / 0:00
0:00

Dự toán chi thường xuyên của ngân sách Trung ương cho các bộ, ngành, cơ quan Trung ương năm 2021 là 475.850 tỷ đồng.

Theo nghị quyết phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021 vừa được công bố trên Cổng thông tin điện tử Quốc hội, tổng số chi ngân sách trung ương là 1.058.271 tỷ đồng.

Dự toán chi bổ sung cân đối cho ngân sách địa phương là 230.721 tỷ đồng. Chi ngân sách Trung ương theo lĩnh vực 827.550 tỷ đồng, gồm: chi đầu tư phát triển 222.000 tỷ, chi dự trữ quốc gia 1.200 tỷ, chi trả nợ lãi 107.400 tỷ, chi viện trợ 1.600 tỷ, dự phòng ngân sách Trung ương 17.500 tỷ và chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế 2.000 tỷ.

Dự toán chi thường xuyên của ngân sách Trung ương cho các bộ, ngành, cơ quan Trung ương năm sau là 475.850 tỷ đồng.

Trong đó, chi quốc phòng 147.614 tỷ đồng, chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 86.030 tỷ đồng, chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề 28.971 tỷ đồng, chi khoa học và công nghệ 7.732 tỷ đồng, chi y tế, dân số và gia đình 20.611 tỷ đồng, chi văn hoá thông tin 2.639 tỷ đồng; chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 2.020 tỷ đồng; chi thể dục thể thao 2.066 tỷ đồng; chi bảo vệ môi trường 2.205 tỷ đồng; chi các hoạt động kinh tế .41.231 tỷ đồng; chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 49.000 tỷ đồng; chi bảo đảm xã hội 85.321 tỷ đồng và chi thường xuyên khác là 410 tỷ đồng.

Dự toán chi thường xuyên của Văn phòng Trung ương Đảng 2.303 tỷ, Văn phòng Quốc hội 1.281 tỷ, Văn phòng Chính phủ 728 tỷ, Toà án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đều được dự toán trên 3.000 tỷ.

Trong các bộ, ngành, Bộ Quốc phòng dự toán chi 153.520 tỷ, Bộ Công an 88.188 tỷ, Bộ Lao động - thương binh và xã hội 33.954 tỷ, Bộ Tài chính 21.892 tỷ, Bộ Giao thông vận tải 17.779 tỷ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 214 tỷ đồng, Trung ương đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 131 tỷ đồng....

Số tiền chi hỗ trợ các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, xã hội, xã hội - nghề nghiệp là 616.270 triệu đồng.

Theo nghị quyết, bội thu ngân sách địa phương là 614,300 tỷ đồng, mức vay bù đắp bội chi, vay để trả nợ gốc của ngân sách địa phương là 28.797 tỷ đồng, TPHCM được vay trên 16.000 tỷ còn Hà Nội được vay 1.596,2 tỷ đồng.

Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021 đã được Quốc hội khoá XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10 vừa qua với tổng số thu ngân sách trung ương là 739.401 tỷ đồng, tổng số thu ngân sách địa phương là 603.929 tỷ đồng. Tổng số chi ngân sách trung ương là 1.058.271 tỷ đồng trong đó dự toán 350.804 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Tin bài liên quan