HOSE nhắc nhở DIC Corp (DIG) về việc chậm công bố thông tin báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ

(ĐTCK) Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) nhắc nhở chậm công bố thông tin Báo cáo kết quả phát hành và thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Mã chứng khoán DIG - sàn HOSE).
HOSE nhắc nhở DIC Corp (DIG) về việc chậm công bố thông tin báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Theo đó, ngày 28/10, HOSE đã nhận báo cáo ngày 7/10 của DIG về kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ và giải trình chậm nộp công bố thông tin Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ (Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 7/10/2021).

Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 48 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán: “Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, tổ chức phát hành gửi Báo cáo kết quả chào bán kèm theo xác nhận của Ngân hàng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của tổ chức phát hành, Sở giao dịch chứng khoán về kết quả đợt chào bán”.

HOSE nhấn mạnh: “DIG đã chậm công bố thông tin Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ và thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. Ngoài ra, HOSE nhắc nhở và đề nghị DIG nghiêm túc tuân thủ quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán để đảm bảo quyền lợi cổ đông”.

Trước đó, ngày 7/10, DIG đã phát hành riêng lẻ 75 triệu cổ phiếu với giá 20.000 đồng/cổ phiếu để huy động 1.500 tỷ đồng.

Trong đó, 6 cá nhân và tổ chức được mua bao gồm CTCP Đầu tư Phát triển Thiên Tân mua 38 triệu cổ phiếu, chiếm 50,7% tổng lượng cổ phiếu phát hành; ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Hùng Cường, Phó chủ tịch HĐQT và ông Cao Văn Vũ cùng mua vào 10 triệu cổ phiếu; bà Nguyễn thị Thanh Huyền, Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc mua 5 triệu cổ phiếu; và CTCP Chứng khoán Liên Việt mua 2 triệu cổ phiếu.

Công ty cho biết, số cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm và dự kiến sử dụng 1.500 tỷ đồng đầu tư vào Dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2021, DIG ghi nhận doanh thu đạt 538,51 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 42,27 tỷ đồng, đều giảm 44,3% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 24,7% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 58,18 tỷ đồng về 176,98 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 80,8%, tương ứng giảm 74,39 tỷ đồng về 17,62 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 41,7%, tương ứng tăng thêm 28,89 tỷ đồng lên 98,23 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 195,3%, tương ứng tăng thêm 10 tỷ đông lên 15,1 tỷ đồng và các hoạt động

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu đạt 1.654,71 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 138,55 tỷ đồng, lần lượt giảm 11,3% và tăng 5,6%.

Được biết, trong năm 2021, DIG đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất là 2.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 1.444 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, với lợi nhuận trước thuế đạt 183,51 tỷ đồng, công ty mới hoàn thành được 12,7% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 1/11, cổ phiếu DIG tăng 3.500 đồng lên 54.400 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,228.37

56.42 (4.59%)

 
VNIndex 1,228.37 56.42 4.59%
HNX 315.44 8.38 2.66%
UPCOM 93.2 -0.42 -0.45%
18/05/2022
19/05/2022
20/05/2022
21/05/2022
22/05/2022
24/05/2022
25/05/2022
26/05/2022
10/05/2023