HPGB17438: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2021

Tên tổ chức phát hành: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

- Mã chứng khoán: HPGB17438

- Loại chứng khoán: Trái phiếu Chính quyền địa phương

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/12/2021

- Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 6.000 đồng

- Ngày thanh toán: 13/12/2021

VNIndex

1,171.95

-10.82 (-0.92%)

 
VNIndex 1,171.95 -10.82 -0.92%
HNX 307.05 4.66 1.52%
UPCOM 93.61 -2.82 -3.02%
17/05/2022
18/05/2022
19/05/2022
20/05/2022
21/05/2022
22/05/2022
24/05/2022
25/05/2022
26/05/2022
10/05/2023