HTN: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
CTCP Hưng Thịnh Incons (HTN - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/12/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/12/2021

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện : 100:80 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 80 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 584 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là 584 x 80% = 467,2 cổ phiếu, làm tròn xuống còn 467 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,2 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên Lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Văn phòng đại diện Công ty - địa chỉ: 290/22 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM vào các ngày làm việc trong tuần (từ 9h - 17h Thứ 2 tới Thứ 6) và xuất trình chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.