HUG: Ngày GDKHQ nhận cổ tức đợt 1 bằng tiền năm 2024 (10%)

0:00 / 0:00
0:00
Tổng công ty May Hưng Yên – Công ty cổ phần (Mã chứng khoán: HUG - UpCOM)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/07/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/07/2024

Lý do mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 20/09/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng kế toán Tổng công ty May Hưng Yên - Công ty cổ phần. Địa chỉ tại số 8 Bạch Đằng, phường Minh Khai, thành phố Hưng yên, tỉnh Hưng Yên (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 20/09/2024 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, Giấy chứng nhận cổ phần.